Homesaneeraus

Homesaneerauset

Rakenteellisia vaurioita on monenlaisia ja matkan varrella olemme huomanneet kuinka paljon homevaurioita on rakenteissa. Myöskin piilevät vauriot on hankalia tunnistaa ja näistä aiheutuu ongelmia niin rakennuksille kuin käyttäjille. Monesti rakennusten käyttäjien epäilyksiä ei uskota ja olemmekin ottaneet käyttöön laajan tutkinta tavan ongelma tilanteissa.

Lisätietoa
https://www.hometalkoot.fi/

Lisätietoja

Lähtökohtana on selvittää mistä ongelman ydin juontaa. Näissä ei ole koskaan yksiselitteistä vastausta ja sen tärkeämpää on selvittää ongelman lähtökohta sinua kuunnellen. Silloin kun vaurio on selkeästi nähtävillä on sen korjaaminen helppoa mutta monesti sisäilmaongelmissa vauriot ovat piileviä.

Tämän takia tutkimuksen lähtökohta on suunniteltava huolellisesti.

Epäpuhdas hengitysilma on syynä moniin tärkeimmistä ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista – esimerkkeinä ulkoilman pienhiukkaset sekä kosteus- ja homevaurioihin liittyvät biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet. Suomessa ja länsimaissa työikäinen väestö viettää noin 85 % ajastaan sisällä - pienet lapset ja vanhukset usein vielä enemmän. Suomalaisessa rakennuskannassa ulkoilman hiukkasista noin puolet siirtyy sisälle. Vaikka ulkoilmasta peräisin olevien pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden pitoisuudet ovat ulkona suurempia kuin sisätiloissa, tapahtuu pääosa altistumista kuitenkin sisällä juuri sisätiloissa vietetyn ajan takia.

Rakennuksissa, sisätiloissa on myös lukuisia muita lähteitä, joista vapautuu sisäilmaan hiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä. Näitä ovat muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaalit kynttilänpoltto, ruoanlaitto, maaperä, pesuaineet, kosmetiikka, elintarvikkeet, tupakointi ja puunpoltto.

Homesaneerauset