Palvelut

Viemärit sukitustekniikalla

Sukitus MetroLining –menetelmä varmistaa laadun sukittamisessa. Putkien sisään asennetaan epoksikyllästeinen huopasukka, joka muodostaa sileän ja itsekantavan sisäputken. Sukkasujutusmenetelmä mahdollistaa tasalaatuisen, joustavan ja itsekantavan putkiston asentamisen nopeasti, ilman kaivutöitä ja rakenteita rikkomatta.

Sukitus tehdään putken sisään kun putkisto on ensin kuvattu ja puhdistettu. Puhdistuksessa käytetään rasseja tai harjoja riippuen putken laadusta. Muoviputkessa varotaan rikkomasta jo haurasta muoviviemäriä ja valurautaputkessa irtoruoste ja kalkki puhdistetaan. Puhdistuksen jälkeen putket videoidaan tarkastusta varten.

Sukitus aloitetaan runkolinjoista pienempään päin. Kun runko on sukitettu käydään aukaisemassa haaran kohta hiomalla. Tämän jälkeen haaraan asennetaan sukka. Sukitus kuivuu 2-24 tuntiin riippuen mitä epoksia käytetään. Kun haarat on sukitettu asennetaan haarayhde liitoskohtaan, näin varmistetaan hyvä lopputulos.

Sukituksen työvaiheet

 • suojaukset kulkuväylille ja työpisteisiin
 • vesikalusteiden (hajulukot ja wc istuimet) irroitetaan
 • linjojen puhdistus ja videointi
 • sukitus
 • haarojen aukaisu ja haarojen sukitus
 • haarayhteiden asennus
 • lattiakaivojen saneeraus asentamalla kaivoinsertti paikalleen
 • valmiin työn videointi
 • loppusiivous

Lisätietoja

Sileästi asettuvat huopasukat on suunniteltu mukautumaan suuriinkin halkaisijamuutoksiin ja jopa 90° kulmiin ilman ryppyjä. Erikoissukat venyvät jopa kahteen muutokseen putken halkaisijassa.

Haaroissa käytämme haarayhteitä jotta liitoksesta tulee ehdottoman tiivis ja sileä. Haarayhteet ovat samaa materiaalia kuin sukka sekä epoksi joten ne soveltuvat
hyvin yhteen.

Lattiakaivot teemme asentamalla kaivoinsertin.

Viemärit sukitustekniikalla

Homesaneerauset

Rakenteellisia vaurioita on monenlaisia ja matkan varrella olemme huomanneet kuinka paljon homevaurioita on rakenteissa. Myöskin piilevät vauriot on hankalia tunnistaa ja näistä aiheutuu ongelmia niin rakennuksille kuin käyttäjille. Monesti rakennusten käyttäjien epäilyksiä ei uskota ja olemmekin ottaneet käyttöön laajan tutkinta tavan ongelma tilanteissa.

Lisätietoa
https://www.hometalkoot.fi/

Lisätietoja

Lähtökohtana on selvittää mistä ongelman ydin juontaa. Näissä ei ole koskaan yksiselitteistä vastausta ja sen tärkeämpää on selvittää ongelman lähtökohta sinua kuunnellen. Silloin kun vaurio on selkeästi nähtävillä on sen korjaaminen helppoa mutta monesti sisäilmaongelmissa vauriot ovat piileviä.

Tämän takia tutkimuksen lähtökohta on suunniteltava huolellisesti.

Epäpuhdas hengitysilma on syynä moniin tärkeimmistä ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista – esimerkkeinä ulkoilman pienhiukkaset sekä kosteus- ja homevaurioihin liittyvät biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet. Suomessa ja länsimaissa työikäinen väestö viettää noin 85 % ajastaan sisällä - pienet lapset ja vanhukset usein vielä enemmän. Suomalaisessa rakennuskannassa ulkoilman hiukkasista noin puolet siirtyy sisälle. Vaikka ulkoilmasta peräisin olevien pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden pitoisuudet ovat ulkona suurempia kuin sisätiloissa, tapahtuu pääosa altistumista kuitenkin sisällä juuri sisätiloissa vietetyn ajan takia.

Rakennuksissa, sisätiloissa on myös lukuisia muita lähteitä, joista vapautuu sisäilmaan hiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä. Näitä ovat muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaalit kynttilänpoltto, ruoanlaitto, maaperä, pesuaineet, kosmetiikka, elintarvikkeet, tupakointi ja puunpoltto.

Homesaneerauset

Vesivauriokorjaukset

Veden tulo väärään paikkaan aiheuttaa pitkällä jänteellä ongelmia. Voimme ratkaista monenlaisia ongelmia ja korjata vaurioita erilaisin tekniikoin. Injektointi ja rakennetiivistykset tehdään jokaiseen kohteeseen suunnitellulla menetelmällä.

Käyttökohteita

 • Betoni rakenteet
 • Elementtisaumat
 • Hiushalkeamat
 • Rajapinnat (lattia/seinä)
 • Kaivojen halkeamat
 • Tukimuurit
 • Läpiviennit
 • Rapautumat
 • Liikuntasaumat
 • Radon kaasujen tiivistykset
 • Uima-altaat
 • Vesivuotojen tukkiminen

Lisätietoja

Injektoinnilla on tarkoitus tehdä rakenteesta tiivis ja yhtenäinen. Nestemäinen injektointi aine pumpataan rakenteeseen injektointi mansettien kautta. Tämä vahvistaa ja lujittaa rakenteen sekä tekee siitä vesi-, kemikaali- ja kaasutiiviin.

Vesivauriokorjaukset

Viemärit sukitustekniikalla

Viemärit sukitustekniikalla

Sukitus MetroLining –menetelmä varmistaa laadun sukittamisessa. Putkien sisään asennetaan epoksikyllästeinen huopasukka, joka muodostaa sileän ja itsekantavan sisäputken. Sukkasujutusmenetelmä mahdollistaa tasalaatuisen, joustavan ja itsekantavan putkiston asentamisen nopeasti, ilman kaivutöitä ja rakenteita rikkomatta.

Sukitus tehdään putken sisään kun putkisto on ensin kuvattu ja puhdistettu. Puhdistuksessa käytetään rasseja tai harjoja riippuen putken laadusta. Muoviputkessa varotaan rikkomasta jo haurasta muoviviemäriä ja valurautaputkessa irtoruoste ja kalkki puhdistetaan. Puhdistuksen jälkeen putket videoidaan tarkastusta varten.

Sukitus aloitetaan runkolinjoista pienempään päin. Kun runko on sukitettu käydään aukaisemassa haaran kohta hiomalla. Tämän jälkeen haaraan asennetaan sukka. Sukitus kuivuu 2-24 tuntiin riippuen mitä epoksia käytetään. Kun haarat on sukitettu asennetaan haarayhde liitoskohtaan, näin varmistetaan hyvä lopputulos.

Sukituksen työvaiheet

 • suojaukset kulkuväylille ja työpisteisiin
 • vesikalusteiden (hajulukot ja wc istuimet) irroitetaan
 • linjojen puhdistus ja videointi
 • sukitus
 • haarojen aukaisu ja haarojen sukitus
 • haarayhteiden asennus
 • lattiakaivojen saneeraus asentamalla kaivoinsertti paikalleen
 • valmiin työn videointi
 • loppusiivous

Lisätietoja

Sileästi asettuvat huopasukat on suunniteltu mukautumaan suuriinkin halkaisijamuutoksiin ja jopa 90° kulmiin ilman ryppyjä. Erikoissukat venyvät jopa kahteen muutokseen putken halkaisijassa.

Haaroissa käytämme haarayhteitä jotta liitoksesta tulee ehdottoman tiivis ja sileä. Haarayhteet ovat samaa materiaalia kuin sukka sekä epoksi joten ne soveltuvat
hyvin yhteen.

Lattiakaivot teemme asentamalla kaivoinsertin.


Homesaneerauset

Homesaneerauset

Rakenteellisia vaurioita on monenlaisia ja matkan varrella olemme huomanneet kuinka paljon homevaurioita on rakenteissa. Myöskin piilevät vauriot on hankalia tunnistaa ja näistä aiheutuu ongelmia niin rakennuksille kuin käyttäjille. Monesti rakennusten käyttäjien epäilyksiä ei uskota ja olemmekin ottaneet käyttöön laajan tutkinta tavan ongelma tilanteissa.

Lisätietoa
https://www.hometalkoot.fi/

Lisätietoja

Lähtökohtana on selvittää mistä ongelman ydin juontaa. Näissä ei ole koskaan yksiselitteistä vastausta ja sen tärkeämpää on selvittää ongelman lähtökohta sinua kuunnellen. Silloin kun vaurio on selkeästi nähtävillä on sen korjaaminen helppoa mutta monesti sisäilmaongelmissa vauriot ovat piileviä.

Tämän takia tutkimuksen lähtökohta on suunniteltava huolellisesti.

Epäpuhdas hengitysilma on syynä moniin tärkeimmistä ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista – esimerkkeinä ulkoilman pienhiukkaset sekä kosteus- ja homevaurioihin liittyvät biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet. Suomessa ja länsimaissa työikäinen väestö viettää noin 85 % ajastaan sisällä - pienet lapset ja vanhukset usein vielä enemmän. Suomalaisessa rakennuskannassa ulkoilman hiukkasista noin puolet siirtyy sisälle. Vaikka ulkoilmasta peräisin olevien pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden pitoisuudet ovat ulkona suurempia kuin sisätiloissa, tapahtuu pääosa altistumista kuitenkin sisällä juuri sisätiloissa vietetyn ajan takia.

Rakennuksissa, sisätiloissa on myös lukuisia muita lähteitä, joista vapautuu sisäilmaan hiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä. Näitä ovat muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaalit kynttilänpoltto, ruoanlaitto, maaperä, pesuaineet, kosmetiikka, elintarvikkeet, tupakointi ja puunpoltto.


Vesivauriokorjaukset

Vesivauriokorjaukset

Veden tulo väärään paikkaan aiheuttaa pitkällä jänteellä ongelmia. Voimme ratkaista monenlaisia ongelmia ja korjata vaurioita erilaisin tekniikoin. Injektointi ja rakennetiivistykset tehdään jokaiseen kohteeseen suunnitellulla menetelmällä.

Käyttökohteita

 • Betoni rakenteet
 • Elementtisaumat
 • Hiushalkeamat
 • Rajapinnat (lattia/seinä)
 • Kaivojen halkeamat
 • Tukimuurit
 • Läpiviennit
 • Rapautumat
 • Liikuntasaumat
 • Radon kaasujen tiivistykset
 • Uima-altaat
 • Vesivuotojen tukkiminen

Lisätietoja

Injektoinnilla on tarkoitus tehdä rakenteesta tiivis ja yhtenäinen. Nestemäinen injektointi aine pumpataan rakenteeseen injektointi mansettien kautta. Tämä vahvistaa ja lujittaa rakenteen sekä tekee siitä vesi-, kemikaali- ja kaasutiiviin.